بایگانی دسته‌ی: سبک زندگی

سبک زندگی افراد ریشه در عقاید، عادات، رفتار و محیط زندگی آن ها دارد و مجموعه ای است از ارزش ها، نوع نگرش و شیوه های رفتاری در هر چیزی از هنر گرفته تا سلیقه افراد در خرید، که قابل تغییر نیز هست.