سفارشات:
لیست و وضعیت سفارشات در قالب یک جدول در این صفحه می باشد.

سفارش محصولاتبا کلیک روی سفارش مورد نظر، وارد صفحه ی ویرایش سفارشِ انتخاب شده می شوید.

ویرایش سفارش محصول

این صفحه شامل بخش های سفارشات، وضعیت سفارش و یادداشت های سفارش می باشد.
عکس و کد محصول، قیمت واحد محصول، تعداد و هزینه ی کل سفارش، هزینه ارسال، تخفیف (در صورت وجود)، هزینه ی بازگشت کالا، اطلاعات تماس پرداخت کننده و آدرس گیرنده جهت ارسال محصول در بخش سفارشات نمایش داده می شود.
در بخش وضعیت سفارش تاریخ سفارش و اطلاعات مشتری قابل رویت می باشد و با کلیک روی تغییر وضعیت سفارش به یک منوی آبشاری دسترسی پیدا می کنید که وضعیت سفارش را در آن مشخص می شود.
– در انتظار پرداخت (pending) : زمانی که پرداخت مشتری به هر دلیلی از طرف بانک با موفقیت انجام نشود سفارش در انتظار پرداخت می باشد و به محض تایید پرداخت وضعیت سفارش به حالت پیش فرضِ در حال انجام تغییر می کند.
– در حال انجام (proccessing) : سفارش مشتری ثبت شده است و پرداخت با موفقیت انجام شده است و فروشنده موظف است در مدت زمان آماده سازی برای ارسال تعیین شده در فروشگاه، سفارش را تکمیل و ارسال نماید.
– تکمیل شده (completed) : اقلام سفارش موجود است یا مراحل ساخت به پایان رسیده است و سفارش آماده بسته بندی و ارسال می باشد.
– آماده برای ارسال (ready for pickup) : سفارش بسته بندی شده است و آماده ارسال می باشد.
– ارسال شده (transporting) : سفارش مشتری جهت ارسال به پست تحویل داده شده است.
– در انتظار بررسی (on hold) : سفارشی که ثبت شده است ولی پرداخت آن به مشکل برخورده است تا زمانی که تایید پرداخت از طرف بانک انجام شود سفارشِ در انتظار بررسی می باشد.
– لغو شده (cancelled) : سفارش از طرف مشتری لغو شده باشد یا فروشنده سفارش را لغو کند. اگر سفارش از طرف فروشنده لغو شود باید در بخش یادداشت های سفارش حتما دلیل آن نوشته و ذخیره شود تا از طریق پیام کوتاه به مشتری اطلاع رسانی گردد.
– مسترد شده (refunded) : هنگامی است که سفارش به هر دلیلی لغو شود و وجه دریافتی به حساب مشتری بازگردانده شود و موجودی فروشگاه به حالت قبل از سفارش بازگردد.
– نا موفق (failed) : زمانی است که در پرداخت بانکی و یا ارسال سفارش مشکلی ایجاد شود و یا این که مشتری به هر دلیلی سفارش را تحویل نگیرد. اگر مشتری سفارش را تحویل نگیرد دو حالت اتفاق می افتد 1- مسترد می شود (سفارش به طور کل لغو می گردد و وجه پرداختی به حساب مشتری باز می گردد.) 2- در حال انجام می شود (بنا به درخواست مشتری سفارش نزد فروشنده بازمی گردد و مجددا آماده و ارسال می گردد.)

تذکر1: این 3 وضعیت را حتما برای مشتری مداری در هنگام آماده سازیِ سفارش مد نظر قرار دهید و تغییر دهید زیرا به مشتری اطلاع داده می شود.: 1-تکمیل شده 2-آماده برای ارسال 3-ارسال شده

تذکر2: نیاز نیست شما سفارش را به یکی از این 3 وضعیت تغییر دهید زیرا سیستم خود به خود و یا تیم آرتیفای آن را تنظیم می کند: 1-در انتظار پرداخت 2-در انتظار بررسی 3-ناموفق

in آموزش پنل فروشگاه

Related Articles