لیستی از نظرات مشتریان در جدولی به همراه نام نویسنده، تاریخ ارسال، متن نظر و امتیاز آنها در این بخش نمایش داده می شود.

دیدگاه نظرات کاربران آرتیفای

برای مشاهده هر نظرِ ثبت شده با کلیک بر روی مشاهده در جدول، نظر مربوطه در صفحه ی محصول باز می شود و شما می توانید دیدگاه کاربران در مورد آن محصول را در قسمت نظرات مشاهده کنید.
برای تغییر وضعیت هر نظر، آن را با استفاده از مربعِ کوچکِ کنار آن انتخاب کنید و بعد از تغییر به حالت دلخواه، دکمه ی بروزرسانی تغییرات را بزنید.

in آموزش پنل فروشگاه

Related Articles