لیست درخواست های پشتیبانی با شماره پیگیری، عنوان، نام مشتری، وضعیت و تاریخ ارسال در این صفحه می باشد.

درخواست پشتیبانی مشتریان

با کلیک روی عنوان هرکدام به صفحه جزئیات آن درخواست دسترسی پیدا می کنید.
در صفحه جزئیات درخواست می بایست به آن درخواست حتما پاسخ دهید و تا زمانی که در منوی آبشاری تغییر وضعیت درخواست، بسته شدنِ درخواست را انتخاب نکنید به این معنی است که منتظر جواب از طرف مشتری هستید و در خواست باز می باشد. در غیر این صورت بسته شدن درخواست را انتخاب کنید و روی گزینه ی ارسال پاسخ کلیک کنید.

جزئیات درخواست پشتیبانی مشتریان

in آموزش پنل فروشگاه

Related Articles