cleft glass کلفت گلس

cleft glass کلفت گلس

ساخت زیورآلات دست ساز با استفاده از شیشه گری با تکنیک فيوزينگ. زیورآلات شیشه ای دست ساز cleft glass از شیشه های با کیفیت آلمانی و اکراینی توسط هنرمندان ایرانی با طراحی و ساخت منحصر به فرد ساخته می شوند .

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-033

۴۵,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومان

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-022

۴۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-024

۴۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-019

۴۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-013

۴۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-008

نمره 4.00 از 5
۴۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-012

۴۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-016

۴۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-017

۴۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-020

۴۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان