cleft glass کلفت گلس

cleft glass کلفت گلس

ساخت زیورآلات دست ساز با استفاده از شیشه گری با تکنیک فيوزينگ. زیورآلات شیشه ای دست ساز cleft glass از شیشه های با کیفیت آلمانی و اکراینی توسط هنرمندان ایرانی با طراحی و ساخت منحصر به فرد ساخته می شوند .

20
پایان تخفیف 1576873800
20
پایان تخفیف 1576873800
20
پایان تخفیف 1576873800
35

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-029

۲۹,۲۰۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومان
35

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-028

۲۹,۲۰۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومان
35

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-025

۲۹,۲۰۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومان
35

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-027

۲۹,۲۰۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومان
35

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-030

۲۹,۲۰۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومان
35

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-026

۲۹,۲۰۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومان
35

cleft glass کلفت گلس

خانه و دکوراسیون

بشقاب شیشه ای PCG-032

۲۹,۲۰۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومان