بازنگری فروشنده

 1. 4 از 5 تا

  محصول زیبایی بود کاش جلوش فقط شیشه داشت

 2. 5 از 5 تا

  (Guest)

  من از این ساعتا خریدم خیلی بامزه س ?

 3. 5 از 5 تا

  (Guest)

  من از این گلدونا خریدم خیلی بامزه س ?

 4. 5 از 5 تا

  (Guest)

  بسیار جذاب و خلاقانه...اگر رنگ بتن تیره تر میشود بسیار جذاب ترهم میتونست باشه.موفق باشی