بازنگری فروشنده

 1. 5 از 5 تا

  (Guest)

  خیلی قشنگ و با کیفیتش هستش و بسته بندی خیلی خفن و قشنگی داشت. مرسی از شما و سازنده محصول.

 2. 5 از 5 تا

  (Guest)

  کیفیت خیلی خووب داشت محصول، درست مثل عکس . عالی.

 3. 5 از 5 تا

  (Guest)

  عالی

 4. 5 از 5 تا

  (Guest)

  ??