استودیو ژی

استودیو ژی

ژی مختصر ژین به زبان کردی یعنی زیستن است. همه ی کارها ساخته شده از سرامیک و سفال هستند و با لعاب و گهگاهی با لاستر روکش می شوند.